Informacja

WIEŻA MUROWANA

Wieża Murowana – unikalna fortyfikacja średniowiecznego Wołynia. Ona należy do typu wież o charakterze mieszkalno-obronnym. W niektórych miejscach grubość ścian sięga 2,6 m (!). Kiedyś na dole (w piwnice) były przechowywane rezerwy prochu, niezbędne dla długotrwałej obrony twierdzy, i prowiantu; także tutaj była głęboka studnia. Piwnicy i średnie piętra składają się z czterech pomieszczeń, na górze były pokoje mieszkalne.
Niestety do naszych dni nie zachowały się górne piętra zamku. W 1797 r. górny poziom wieży został zdemontowany, dlatego aby później odbudować je w zmodyfikowanej i uproszczonej formie. W latach 1913-1915 wieża została odrestawrowana przez Bractwo im. ks. Ostrogskich do potrzeb muzealnych.

 

MUZEUM

W 1909 roku w Ostrogu było stworzone Bractwo im. Książąnt Ostrogskich. W przeddzień Pierwszej wojny światowej przez Bractwo została odrestawrowana Wieża Murowana. 24 sierpnia 1916 w odrestaurowanych pomieszczeniach zabytkowych otwarto muzeum historyczne (dzisiaj krajoznawcze). Wtedy muzeum został oparty na zebraną pod nadzorem księdza Michaela Tuczemskigo kolekcji rzeczy starych. Teraz w salach muzealnych są przedstawione materiały, które odzwierciedlają długą historię miasta. W muzeum znajdują się cenne kolekcje archeologiczne, wystawy malarstwa, etnografii, rzemiosła ludowego, ceramiki, wzorce broni kozackiej.

W zamku można obejrzeć największy zbiór ikon ostrogskiej szkoły ikonograficzej. Wszyscy święci przedstawieni na tych obrazach, uśmiechnięci. Łagodność i prostota obrazów, przedstawionych na ikonach, wnosi do profesjonalnej ikonografii ciepło sztuki ludowej. Te typy twarzy na ikonach zostawały nawet wtedy, gdy malarz przedstawiał konkretnych ludzi, jak naprzykład na ikonie „Pokrowa”, napisanej na zamówienie wspólnoty kościelnej wsi Mohylany w 1738 roku.
Więcej informacji na stronie muzeum: https://ostrohcastle.com.ua/