ŁUCKA WIEŻA NADBRAMNA

Informacja

W miascie zachowała się, także, zbudowana w XVI wieku Łucka wieża nadbramna. Ona pewniła jednakowe funkcje – obronnej baszty i bramy miejskiej . Łucka wieża broniła miasto ze strony Łucka. Początkowo wieża była dwupiętrową, późnej dobudowano poddasze ze strzelnicami, co dało budowli charakter architektury cywilnej.

Wycieczka 3D

Media
Wideo 360