Warszawa

Informacja

Dziś Warszawa jest stolicą Polski, ale nie zawsze tak było. Początkowo była to główna siedziba władców Księstwa Mazowieckiego. Po 1526 roku księstwo przestało istnieć, a wszystkie jego ziemie weszły w skład Królestwa Polskiego. Po przeniesieniu się dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy pod koniec XVI w. miasto ponownie stało się stolicą.

Wycieczka 3D