Interaktywna
карта

Cyfrowa platforma prezentacji dziedzictwa kulturowego posiadłości terytorialnych książąt Ostrogskich (XII-XVII w.)

Interaktywna mapa to skuteczne i ciekawe narzędzie do podróży online do najciekawszych miast pięciu krajów świata - Ukrainy, Polski, Białorusi, Litwy i Słowacji, które niegdyś należały do ​​rodziny książęcej i nadal zachowują swoje historyczne dziedzictwo.

Projekt realizowany jest przez organizację pozarządową „Bractwo im. Książąt Ostrogskich” (Ostrog) 

Po kliknięciu tego linku wyskakuje animowany film promocyjny o historii powstania majątku książąt Ostrogskich, a tutaj można obejrzeć wideo historię mapy.

W ramach projektu przewidziano również wykłady wideo - „Przesłanki powstania Akademii Ostrogskiej”, „Historia Akademii Ostrogskiej”, „Drukarnia Ostrogska” oraz „Książęta Ostrogscy - historia sukcesu”.

Projekt realizowany przy wsparciu:

Ostróg (Zamek książat Ostrogskich)
Wieża Murowana (Zamek książat Ostrogskich)– unikalna fortyfikacja średniowiecznego Wołynia. Ona należy do typu wież o charakterze mieszkalno-obronnym. W niektórych miejscach grubość ścian sięga 2,6 m (!). Kiedyś na dole (w piwnice) były przechowywane rezerwy prochu, niezbędne dla długotrwałej obrony twierdzy, i prowiantu; także tutaj była głęboka studnia. Piwnicy i średnie piętra składają się z czterech pomieszczeń, na górze były pokoje mieszkalne.
Starokonstantynów (Zamek Ostrogskich)
Zamek w Starokonstantynowie - rezydencja książąt Ostrogskich, zbudowana na wysklepionej ziemi u zbiegu rzek Sucz i Ikopot, jako organiczna część infrastruktury miejskiej Starokostiantyniowa w ostatniej ćwierci XVI wieku.
Dubno (Zamek w Dubnie)
Twierdza Dubno − zamek bastionowy w Dubnie na Wołyniu, zbudowany na niskim cyplu wśród rozlewisk rzeki Ikwy. Pod koniec XIV wieku król Władysław II Jagiełło podarował Dubno Teodorowi Daniłowiczowi, który od swojej głównej rezydencji przyjął nazwisko Ostrogski vel Dubieński. Na początku XVI wieku Konstanty Ostrogski wybudował tu zamek, być może na miejscu wcześniejszego gródka. 
Międzyrzecz (Monaster Trójcy Świętej)
Pierwsze wzmianki o Międzyrzeczu spotykamy w 1396 r. Z upływem czasu Międzyrzecz staje się jedną z najbardziej ulubionych rezydencji książant Ostrogskich, którzy wzmacniają jego obronnymi wałami z dwiema wjazdowymi baramami – Dubieńską i Zasławską. Ruiny ostatniej zachowały się do dziś.
Wilno (Ostra Brama i Osiedle)
Wilno – jest stolicą Litwy, która za czasów książąt Ostrogskich nosiła nazwę Wilno. Ród Ostrogskich związany jest z tym miastem od czasu, gdy książę Fiodor bronił miasto przed Krzyżakami w 1390 roku.
Kontakty
Kraków (Pałac Wielki i inne osiedla)
Książęta Ostrogowie od pokoleń posiadali dobra w centrum Krakowa i zajmowali ważne stanowiska polityczne. Z tym rodzajem związana jest również jedna z największych kapliczek w Polsce
Kontakty
Orsza (miejsce chwalebnej bitwy)
Białoruskie miasto Orsza, choć nie należące do książąt ostrogskich, odegrało ogromną rolę w powiększaniu majątku księstwa Ostrogskiego. To tutaj miała miejsce słynna bitwa, w której brał udział książę Konstanty Iwanowicz Ostrogski - słynny dowódca wojskowy, zwany „ruskim Scypionem i Hannibalem”.
Kontakty
Szamotuły (wieża Czarnej Księżniczki)
Miasto Szamotuły, położone w zachodniej Polsce, nigdy nie należało do Księstwa Ostrogskiego, ale odegrało ważną rolę w losach jednej z najsłynniejszych postaci rodu książęcego - córki Ili Ostrogskiego i Beaty Kosteleckiej Halszki Elżbiety Ostrogskiej.
Stare Selo (castle of the Ostroh princes)
The princes of Ostroh built their largest castle in the Lviv region

 

Not as many possessions belonged to the princes of Ostroh on the territory of the Lviv region. Although, the princes of Ostroh actively supported the Orthodox brotherhood of Lviv both financially and intercession with the king and the nobility.

After inheriting the estates in Galicia from the Tarnow family in 1567, Prince Vasyl-Kostyantyn actively began the construction of his largest castle, which stood just 20 kilometers from Lviv in Stare Selo. 

In 1584, the prince invited the famous Lviv architect Amvrosii Prykhylnyi to lead the construction of a majestic castle. By 1589, huge 8-meter-high walls had been erected in the Old Village, connecting six high towers. A magnificent two-story residence was built on the inner part of the castle, where the prince could stay on his way to Lviv.

Later, the grandson of Prince Vasyl-Kostiantyn Vladyslav Dominik Ostrozkyi-Zaslavskyi rebuilt the castle. A deep moat and ramparts surrounded the fortress. The gates were fitted with a chain bridge rising over the moat. The coat of arms with the letters WDXOYZWSLS hang on the largest tower, which meant "Wladyslaw Dominik Xiąze Ostrogski y Zaslawski Wojewoda Sandomierski Lucki Starosta".

In 1648, Bohdan Khmelnytsky's Cossack troops burnt down the castle, but Vladyslav rebuilt it in its original form with towers and an attic typical of all castles of the Ostroh princes.

Kontakty
Kijów (miejsca święte i pochówki)
Ostrogscy mieli dwa grobowce przodków - Sobór Objawienia Pańskiego w Ostrogu i kościół Wniebowzięcia Ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Większość książąt z dynastii Rurykowiczów została pochowana w Kijowie, więc Ostrogscy starali się być stycznymi do stolicy.
Kontakty
Tarnów (zamek i wielki znak pamiątkowy)
Miasto Tarnów zostało przyjęte przez książąt Ostrogskich w wyniku małżeństwa Wasylia-Konstanty i Zofii Tarnowskiej. Jednak nie od razu przerzedło na własność rodziny.
Kontakty
Opatów (wieża wejściowa i kościół)
Miasto Opatów przeszło we własność książąt Ostrogskich w 1567 roku. Stało się to po ślubie księcia Wasylia-Konstanty z Zofią Tarnowską.
Kontakty
Jarosław (zamek księcia Aleksandra Ostrogiego)
Polskie miasto Jarosław leży w pobliżu granicy z Ukrainą. Niewiele osób wie, że zostało nazwane na cześć ruskiego księcia Jarosława Mądrego, a w XVI-XVII wieku należało do książąt Ostrogskich.
Kontakty
Tarnopol (zamek książęcy)
Miasto Tarnopol przeszło w ręce książęcej rodziny dzięki małżeństwu Wasyl-Konstantin Ostrozky i Sofii Tarnovskiej
Kontakty
Połonne (zamek i kościół)
W 1494 roku wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk przekazał miasto księciu Konstanty Iwanowiczowi Ostrogskiemu. Ale dobrobyt miasta rozpoczął się dopiero po przejściu Połonnego w posiadanie księcia Wasylia-Konstanty Ostrogskiego.
Kontakty
Kezhmarok (burial of the wife of princes V.-K. Ostrozky)
The town and castle of Kezmarok in Slovakia never belonged to the Ostroh princes, but the figure of Princess Beata Kosteletska, the wife of Prince Illia Ostrozkyi, is closely associated with this place. She spent the last 11 years of her life at this castle.

 

The town and castle of Kezmarok in Slovakia never belonged to the Ostroh princes, but the figure of Princess Beata Kosteletska, the wife of Prince Illia Ostrozkyi, is closely associated with this place. She spent the last 11 years of her life at this castle.

After all the vicissitudes of her daughter`s Princess Halshka marriage, Beata remarried at the age of 50.  Her husband Olbrakht Laskyi, the voivode of Sieradz, was 21 years younger. Despite his young age, he was notorious for numerous accusations of robbery and burglary. In a while, the Olbrakht took away all of Beata's estates and held her in detention at a castle of Kezmarok. Polish nobles of Laska received this castle from the Hungarian King Janos Zapolya in the early 16th century. From here, the princess wrote letters begging for the patronage of the emperor, but nothing helped.

Princess Halshka Ostrozka, after the death of her husband Lukasz Gurka, begged Prince Vasyl-Kostiantyn Ostrozkyi to raise the issue of her mother’s release from prison at the international diplomatic level. The prince personally appealed to Emperor Maximilian and the issue was resolved when it became known about Laskyi's new marriage in Paris.

The emperor demanded a formal complaint from Beata against her husband and promised to settle the matter, however, he continuously postponed it. Relentlessly, Prince Ostroh even sent his son Yanush to the imperial court.  Anyway, in 1576, Olbrakht Laskyi had to move to Vienna due to his rejection by the new king, Stephen Bathory. He was deep in debts pledging almost all his possessions, except the family tenure of Laska. He pledged Kezmarok Castle to Jan Rueber, who, in turn, obtained a written agreement from Laskyi to release Beata. In June 1576, Beata finally left the place of her imprisonment, but due to the officially unresolved case, she could not move to Poland. Princess Ostrozka died in foreign parts, in Kosice. In the same year, she was buried in the church of Kezmarok.

Kontakty
Warszawa
Aby móc często uczestniczyć w królewskich sejmach, książęta Ostrogscy zdecydowali, że powinni mieć w mieście swoją siedzibę. Na początku XVII w. książę Janusz Ostrogski kupił ziemię na krakowskich przedmieściach Warszawy i rozpoczął tam budowę zamku-pałacu.
Kontakty
Kontakty