Zamek książat Ostrogskich

Informacja

Wieża Murowana (Zamek książat Ostrogskich)– unikalna fortyfikacja średniowiecznego Wołynia. Ona należy do typu wież o charakterze mieszkalno-obronnym. W niektórych miejscach grubość ścian sięga 2,6 m (!). Kiedyś na dole (w piwnice) były przechowywane rezerwy prochu, niezbędne dla długotrwałej obrony twierdzy, i prowiantu; także tutaj była głęboka studnia. Piwnicy i średnie piętra składają się z czterech pomieszczeń, na górze były pokoje mieszkalne.

Wycieczka 3D

Media

USŁUGI I CENY

Wideo 360