Informacja

 

Dziś Warszawa jest stolicą Polski, ale nie zawsze tak było. Początkowo była to główna siedziba władców Księstwa Mazowieckiego. Po 1526 roku księstwo przestało istnieć, a wszystkie jego ziemie weszły w skład Królestwa Polskiego. Po przeniesieniu się dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy pod koniec XVI w. miasto ponownie stało się stolicą.

♦️Aby móc często uczestniczyć w królewskich sejmach, książęta Ostrogscy zdecydowali, że powinni mieć w mieście swoją siedzibę. Na początku XVII w. książę Janusz Ostrogski kupił ziemię na krakowskich przedmieściach Warszawy i rozpoczął tam budowę zamku-pałacu.

⚜️Zachowały się specjalne instrukcje dla zarządców majątku, w których książę wskazywał, gdzie brać i jak dowozić materiały budowlane z terenu Małopolski. Zachowały się nawet nazwy materiałów jako typowe dla budownictwa - cegła, wapno, deski, gont, a także balasy do balustrad pałacowych.

♦️Ale pałac nie trwał długo w swojej autentycznej formie. W połowie XVII wieku pałac został zniszczony podczas okupacji Warszawy przez wojska szwedzkie. Następnie został odrestaurowany, częściowo zmieniając cechy architektoniczne budynku.

⚜️Do naszych czasów pałac zachował nazwę „Zamek Książąt Ostrogskich” i mieści muzeum słynnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina.